ลิงค์เว็บไซต์นี้คือ 192.168.99.70 มีไว้สำหรับใช้งานชั่วคราวเท่านั้น

ประกาศ

วันที่ 5 มิ.ย. 67
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้เปลี่ยนลิงค์การใช้งานไปอยู่ภายใต้กระทรวงเป็น https://nkhospital.moph.go.th