โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว วันที่
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองคาย 14 พ.ค. 2567
2 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 พ.ค. 2567
3 รับสมัครโควตาแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2568 3 พ.ค. 2567
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 28 มี.ค. 67 25 เม.ย. 2567
5 ประกาศ เจตนารมณ์ " สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด 2567 " และ " งดรับ งดให้ " ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28 มี.ค. 2567
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 6 มี.ค. 67 22 มี.ค. 2567
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 22 มี.ค. 2567
8 ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต 13 มี.ค. 2567
9 รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2567 12 มี.ค. 2567
10 รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 12 มี.ค. 2567
11 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 7 มี.ค. 2567
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 5 ก.พ. 67 5 มี.ค. 2567
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงพยาบาลหนองคาย 28 ก.พ. 2567
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายดูดเสมหะระบบปิด Close Suction System ขนาด 12Fr และ 14Fr 28 ก.พ. 2567
15 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาโครงการต้อนรับเปิดเทอม พ.ศ.2567 20 ก.พ. 2567
16 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13 ประจำปี 2567 20 ก.พ. 2567
17 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข 2566 3 ส.ค. 2566
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 19 ก.ค. 2566
19 ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ITC 10 ก.ค. 2566
20 เอกสารคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย 412 ไฟล์ (google drive) 29 มิ.ย. 2566
21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 29 มิ.ย. 2566
22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนเมษายน 2566 7 มิ.ย. 2566
23 นโยบายและแผนการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ITC POLICY 7 มิ.ย. 2566
24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2566 6 มิ.ย. 2566
25 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิกสามัญ ประจำปี 2566 1 มิ.ย. 2566
26 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 1 มิ.ย. 2566
27 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญสำหรับภาระค้ำประกัน 1 มิ.ย. 2566
28 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1 มิ.ย. 2566
29 โรงพยาบาลหนองคายเชิญชวนประเมินการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 29 พ.ค. 2566
30 นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดถัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 2566
31 งานรับแจ้งเกิด เปิดให้บริการ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 , 14 , 17 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 11 เม.ย. 2566
32 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 5 เม.ย. 2566
33 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ประจำเดือนมกราคม 2566 5 เม.ย. 2566
34 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3 เม.ย. 2566
35 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค์เครื่องคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2566 27 มี.ค. 2566
36 ขอให้ส่งเรื่องขอย้ายภานในจังหวัด 16 มี.ค. 2566
37 เรื่อง ขอให้ส่งเรื่องขอย้ายภายในจังหวัด 15 มี.ค. 2566
38 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 21 ก.พ. 2566
39 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ก.พ. 2566
40 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) 7 ก.พ. 2566
41 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 11-2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 2 ก.พ. 2566
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ 2 ก.พ. 2566
43 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสหกรณ์ 31 ม.ค. 2566
44 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำสหกรณ์ 25 ม.ค. 2566
45 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 12 ประจำปี 2566 16 ม.ค. 2566
46 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 10-2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 28 ธ.ค. 2565
47 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 12 ประจำปี 2566 28 ธ.ค. 2565
48 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 27 ธ.ค. 2565
49 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 27 ธ.ค. 2565
50 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 2565
51 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ 27 ธ.ค. 2565
52 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสหกรณ์ 19 ธ.ค. 2565
53 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำสหกรณ์ ปี2565 7 ธ.ค. 2565
54 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการของโรงพยาบาลหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 6 ธ.ค. 2565
55 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2566 30 พ.ย. 2565
56 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 9-2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 21 พ.ย. 2565
57 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 17 พ.ย. 2565
58 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 8-2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 11 พ.ย. 2565
59 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 7-2565 วันที่ 31 สิงหาคม 2565 11 พ.ย. 2565
60 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2566 7 พ.ย. 2565
61 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง ให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ปี2565 2 พ.ย. 2565
62 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา โครงการต้อนรับเปิดเทอม ปี2565 (รอบที่4 2 พ.ย. 2565
63 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ธ.ค.64 20 ต.ค. 2565
64 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย พ.ย.64 20 ต.ค. 2565
65 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ต.ค.64 20 ต.ค. 2565
66 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ก.ย.65 20 ต.ค. 2565
67 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ส.ค.65 20 ต.ค. 2565
68 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ก.ค.65 20 ต.ค. 2565
69 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย มิ.ย.65 20 ต.ค. 2565
70 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย พ.ค.65 20 ต.ค. 2565
71 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย เม.ย.65 20 ต.ค. 2565
72 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย มี.ค.65 20 ต.ค. 2565
73 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ก.พ.65 20 ต.ค. 2565
74 รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ม.ค.65 20 ต.ค. 2565
75 แจ้งเตือนอีเมล์หลอกลวง 6 ต.ค. 2565
76 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 6/2565 26 กรกฎาคม 65 29 ส.ค. 2565
77 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา โครงการต้อนรับเปิดเทอม ปี2565 (รอบที่3) 24 ส.ค. 2565
78 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 27 มิ.ย 2565 5 ส.ค. 2565
79 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่2 27 ก.ค. 2565
80 ผลการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 26 ก.ค. 2565
81 ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ประจำปี 2565 22 ก.ค. 2565
82 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 28 เม.ย. 65 19 ก.ค. 2565
83 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 มี.ค 65 19 ก.ค. 2565
84 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ 65 19 ก.ค. 2565
85 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกาาแก่บุตรสมาาชิก ปี2565 30 มิ.ย. 2565
86 ประกาศสหกรณ์อออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 28 มิ.ย. 2565
87 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 21 มิ.ย. 2565
88 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21 มิ.ย. 2565
89 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21 มิ.ย. 2565
90 เรื่อง รับย้าย รับโอน ข้าราชการ 10 มิ.ย. 2565
91 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 31 พ.ค. 2565
92 ประชุม NCD 6 พฤษภาคม 65 6 พ.ค. 2565
93 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กรณี การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25 เม.ย. 2565
94 อัตราค่าบริการโรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ.2565 18 มี.ค. 2565
95 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง 4 มี.ค. 2565
96 รายงานการประชุมคคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 ม.ค. 2565 23 ก.พ. 2565
97 เรื่องประกาศเงินให้กู้ฉุกเฉิน โครงการกู้สู้ร้อน พ.ศ.2565 31 ม.ค. 2565
98 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 พ.ย 64 22 ธ.ค. 2564
99 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 3 ธ.ค. 2564
100 ประกาศฉบับที่ 20 เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ ปี 2564 15 พ.ย. 2564
101 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563 26 ต.ค. 2564
102 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563 26 ต.ค. 2564
103 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563 26 ต.ค. 2564
104 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2564 26 ต.ค. 2564
105 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2564 26 ต.ค. 2564
106 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2564 26 ต.ค. 2564
107 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2564 26 ต.ค. 2564
108 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2564 26 ต.ค. 2564
109 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564 26 ต.ค. 2564
110 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน มีนาคม 2564 26 ต.ค. 2564
111 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน กุมพาพันธ์ 2564 26 ต.ค. 2564
112 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564 26 ต.ค. 2564
113 ประกาศ เรื่องขยายระยะเวลาเงินให้กู้ฉุกเฉินโครงการกู้สู้ร้อน ปี2564 27 ก.ย. 2564
114 รายงานการประชุม กบห. 29 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 24 ส.ค. 2564
115 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 128 - Slice multi-detector 3 ส.ค. 2564
116 ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ฯ 3 ส.ค. 2564
117 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลหนองคาย ฯ 3 ส.ค. 2564
118 รายงานการประชุม 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564 29 ก.ค. 2564
119 ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 20 ก.ค. 2564
120 ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 20 ก.ค. 2564
121 เรื่อง ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 25 มิ.ย. 2564
122 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 25 มิ.ย. 2564
123 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 23 มิ.ย. 2564
124 เรื่อง ขยายระยะเวลาเงินให้กู้ฉุกเฉิน โครงการกู้สู้ร้อน พ.ศ.2564 23 มิ.ย. 2564
125 รายงานการประชุม กบห.19 พฤษภาคม 2564 15 มิ.ย. 2564
126 รายงานการประชุม กบห. 26 เมษายน 2564 19 พ.ค. 2564
127 การงดและการเลื่อนผ่าตัด ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 27 เม.ย. 2564
128 รายงานการประชุม กบห.12 มีนาคม 2564 26 เม.ย. 2564
129 ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาทำการและการให้บริการสมาชิก สอ.รพ.นค จำกัด 22 เม.ย. 2564
130 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 8 มี.ค. 2564
131 กัญชาด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลหนองคาย 25 ม.ค. 2564
132 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 10 ประจำปี 2564 14 ม.ค. 2564
133 รายงานการประชุม กบห. 14 ธันวาคม 63 5 ม.ค. 2564
134 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 23 ธ.ค. 2563
135 การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564 23 ธ.ค. 2563
136 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานของภาครัฐ 23 ธ.ค. 2563
137 รายงานการประชุม 17 พฤศจิกายน 63.2 14 ธ.ค. 2563
138 ขอเชิญ สมัครขอรับทุนการศึกษา 2563 9 พ.ย. 2563
139 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 6 พ.ย. 2563
140 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 1 ก.ค. 2563
141 เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 25 มิ.ย. 2563
142 เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 25 มิ.ย. 2563
143 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย 4 มิ.ย. 2563
144 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น. 5 พ.ค. 2563
145 ประกาศ กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 29 เม.ย. 2563
146 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ฉ.7.2563 28 เม.ย. 2563
147 ประกาศ รพ.หนองคาย ได้รับการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 21 เม.ย. 2563
148 สรุปรายงานการประชุม กรรมการบริหาร มีนาคม 63 7 เม.ย. 2563
149 ความเป็นมา ภารกิจ บทบาท ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขั้นตอนการขอรับทุนฯ 31 มี.ค. 2563
150 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การงดหรือเลื่อนผ่าตัด ในสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2016 24 มี.ค. 2563
151 อันตรายจากสารเคมี 19 ก.พ. 2563
152 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 63 [2] 5 ก.พ. 2563
153 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 63 5 ก.พ. 2563
154 ค่าบริการคลินิกนอกเวลา 21 ม.ค. 2563
155 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17 ม.ค. 2563
156 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 8 ม.ค. 2563
157 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 8 ม.ค. 2563
158 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 8 ม.ค. 2563
159 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 8 ม.ค. 2563
160 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 7 ม.ค. 2563
161 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ฉบับที่ 18/2562 3 ม.ค. 2563
162 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ฉบับที่ 17/2562 3 ม.ค. 2563
163 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น. 2 ธ.ค. 2562
164 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคายจำกัด 15 พ.ย. 2562
165 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 พ.ศ. 2562 เวลา 13.15 น. 6 พ.ย. 2562
166 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย 28 ต.ค. 2562
167 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 18 ต.ค. 2562
168 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ประจำปีงบประมาณ 2563 16 ต.ค. 2562
169 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 12 ต.ค. 2562
170 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคายครั้งที่ 9/2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 1 ต.ค. 2562
171 รายงานการประชุมคณธกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย 5 ส.ค. 2562
172 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ฉบับ ที่ 8/2562 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และทุนสาธารประโยชน์เพื่อการศึกษา 17 มิ.ย. 2562
173 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำกัด ฉบับ ที่ 7/2562 กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 10 มิ.ย. 2562
174 การบริการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่วิกฤตและไม่ฉุกเฉินในคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ 4 มิ.ย. 2562
175 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย 24 พ.ค. 2562
176 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย ได้รับจัดสรรโควตาศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 2562
177 รายงานการประชุม กรรมการบริหาร วันที่ 3 เมษายน 62 3 พ.ค. 2562
178 รายงานการประชุม กรรมการบริหาร วันที่ 4 มีนาคม 62 3 เม.ย. 2562
179 รับมอบเสื้อผ้าผู้ป่วย และถุงผ้า จาก คุณอมรินทร์ ทองมี, คุณกนกพร เขมะสิงคิ, บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 เม.ย. 2562
180 รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย 20 ก.พ. 2562
181 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 28 ม.ค. 2562
182 ขอเชิญร่วมทำบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ นมัสการพระพุทธมงคลมีชัยประจำปี 2562 28 ม.ค. 2562
183 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล 28 ม.ค. 2562
184 MOPH Connect 28 ม.ค. 2562
185 ขอเปิดเผยงบทดลองและแสดงรายระเอียดประกอบสถานะการเงินการคลังสู่สาธารณะ 25 ม.ค. 2562
186 ขอเปิดเผยงบทดลองและแสดงรายระเอียดประกอบสถานะการเงินการคลังสู่สาธารณะ 25 ม.ค. 2562
187 ขอเปิดเผยงบทดลองและแสดงรายระเอียดประกอบสถานะการเงินการคลังสู่สาธารณะ 25 ม.ค. 2562
188 การสอบทานลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากของสมาชิก 9 ม.ค. 2562
189 การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ 28 ธ.ค. 2561
190 การจัดบริการเพิ่มพิเศษ 27 ธ.ค. 2561
191 การจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการให้บริการ 27 ธ.ค. 2561
192 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 18 ธ.ค. 2561
193 ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข 17 ธ.ค. 2561
194 เรียนเชิญผู้สนใจร่วมสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข 7 ธ.ค. 2561
195 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 8 พ.ย. 2561
196 งบทดลอง โรงพยาบาลหนองคาย 1 พ.ย. 2561
197 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใจงานแอปพลิเคชั่น 30 ต.ค. 2561
198 ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ 24 ต.ค. 2561
199 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฎิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 24 ต.ค. 2561
200 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 4 ป้องกันอัมพาต 3 ต.ค. 2561
201 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 3 ต.ค. 2561
202 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ประจำปีงบประมาณ 2562 2 ต.ค. 2561
203 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ก.ย. 2561
204 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 31 ส.ค. 2561
205 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคายครั้งที่ 7/2561 2 ส.ค. 2561
206 ประกาศวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย 5 ก.ค. 2561
207 คำแนะนำโรงพยาบาลหนองคาย 7 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 2561
208 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์เพื่อศึกษา 19 มิ.ย. 2561
209 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ 15 มิ.ย. 2561
210 นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 21 พ.ค. 2561
211 คู่มือแนวทาง การวินิจฉัย ดูแลเบื่้องต้น และส่งต่อผู้ป่วย ที่มีปัญหาระยางค์ขาดเลือดเฉียบพลัน 21 พ.ค. 2561
212 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) 17 พ.ค. 2561
213 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) 17 พ.ค. 2561
214 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฟติมิชอบในระบบราชการ 1 พ.ค. 2561
215 #สิทธิข้าราชการ อย่าลืมบัตรประชาชนเมื่อมารับบริการ 1 พ.ค. 2561
216 ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ 1 พ.ค. 2561
217 4 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง 1 พ.ค. 2561
218 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 1 พ.ค. 2561
219 มาตรการภายในเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 พ.ค. 2561
220 ประกวดส่งภาพเก่าโรงพยาบาลหนองคาย 1 พ.ค. 2561
221 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 เม.ย. 2561
222 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 27 เม.ย. 2561
223 Update HOSxP 27/04/2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 26 เม.ย. 2561
224 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆสถาบันพระบรมราชชนก ปี 61 10 เม.ย. 2561
225 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 5 เม.ย. 2561
226 ขอเชิญ.. ร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง โรงพยาบาลหนองคาย" 5 เม.ย. 2561
227 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 เม.ย. 2561
228 งานธนาคารเลือด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 28 มี.ค. 2561
229 เรื่อง : อวัยะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่ต้องชำระส่วนเกินสิทธิ 28 มี.ค. 2561
230 อัพเดต HOSxP Program เวอร์ชั่น 3.60.6.10 14 มี.ค. 2561
231 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) 13 มี.ค. 2561