โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
 
 

รายงานสารสนเทศ ข้อมูลสถิติ

Administrator, 20 ม.ค. 2563 09:02 น.

รายงานข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อหัวข้อรายงานสารสนเทศ ดาวน์โหลด
ทดสอบ 8
ทดสอบ 2
ทดสอบ 7
ทดสอบ 1
ทดสอบ 6
ทดสอบ 5
ทดสอบ 4
ทดสอบ

ข้อมูลสถิติ

ชื่อหัวข้อสถิติ ดาวน์โหลด
สถิติโรค แยกตาม กลุ่มโรค 28 กลุ่ม ตาม MDC ปี 2562
สถิติโรค แยกตาม กลุ่มโรค 28 กลุ่ม ตาม MDC ปี 2561
สถิติโรค แยกตาม กลุ่มโรค 28 กลุ่ม ตาม MDC ปี 2560
อัตราครองเตียง 2562 - 8 เดือน
อัตราการครองเตียงแยกตึก ปี 2562
อัตราการครองเตียงแยกตึก ปี 2562 - 9 เดือน
สรุปข้อมูลผู้ป่วยในแยกประเภทตามแผนกหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ...
สรุปสถิติ 10 อันดับโรค ปี 2560-2562
สถิติผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก OPD แยกตามห้องตรวจ ปีงบปร...