โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
เว็บไซต์นี้สำหรับใช้งานชั่วคราว แทนเว็บไซต์เดิมเท่านั้น

ประชาชน

ตารางให้บริการของแพทย์
วางแผนก่อนเข้าใช้บริการ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวก
สำหรับประชาชน

บริการออนไลน์

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลออนไลน์ สถิติออนไลน์

สิทธิประกันสุขภาพ

ตรวจสอบสิทธิตนเอง
ด้วยเลขบัตรประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารราชการสำหรับประชาชน

ประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์
แจ้งปัญหาบริการ พฤติกรรมเจ้าหน้าที่

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลหนองคาย

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่ มกราคม 65 - ปัจจุบัน
Home Isolation

จังหวัดหนองคาย

API Update : 1 ม.ค. 2513 01:00 น.

ในประเทศไทย

พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 0 ราย API Update : 1 ม.ค. 2513 01:00 น.

คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลหนองคาย โดยเครื่อง Dustboy

PM 2.5 μg/m3 =

คุณภาพอากาศ AQI =

  • อัพเดต : 1 ม.ค. 2513 01:00 น.

การปฏิบัติตนเอง
PM25
0-25
26-37
38-50
51-90
>90
AQI
0-25
26-50
51-100
101-200
>200
* การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ "Dustboy" เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ใช่วิธีการมาตราฐาน หรือเทียบเท่าตามกฏหมาย

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (น้ำเสีย)

ผ่าน ไม่ผ่าน รอดำเนินการ

    ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
รายการ ค่ามาตราฐาน 28 เมษายน 2566 28 มิถุนายน 2566
TKN น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 mg/L 10 7.92
Coliforms น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 MPN/100ml 2 6.8
Fecal Coliforms น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 MPN/100ml 1.8 1.8
BOD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mg/L Not detected Not detected
COD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 mg/L 49.5 -
Settleable Solids น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 mg/L 0.2 0.2
Sulfide (H2S) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 mg/L 1 Not detected
TDS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 mg/L 696 388
TSS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 mg/L 28 24
Oil and Grease น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 mg/L 1.3 1.96
pH 5 - 9 6 7.7

Parameter Goal ไตรมาส 1
(ต.ค. 62 - ธ.ค. 62)
ไตรมาส 2
(ม.ค. 63 - มี.ค. 63)
ไตรมาส 3
(เม.ย. 63 - มิ.ย. 63)
ไตรมาส 4
(ก.ค. 63 - ก.ย. 63)
BOD < 20 mg/L
Oil and Grease < 20 mg/L
Sulfied < 1.0 mg/L
TDS < 500 mg/L
TKN < 35 mg/L
TSS < 30 mg/L
PH 5-6
Coliform 5,000 MPN/100 ml
Fetal Coliform 5,000 MPN/100 ml
Choline 0.5-1

ข่าวปักหมุด

หมายเหตุ
เฉพาะข่าวสารที่ต้องการให้คงสถานะความสำคัญไว้บนสุด และแสดงข่าวสารนั้นๆ หลายวัน
ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 23
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 26
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 44
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกา... 62
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 65
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 150
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรา... 128
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลชีพ และ เภส... 506
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพ... 216
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกั... 93
--------------- ทั้งหมด ---------------

ประกาศราคากลาง (สธ.)

หมายเหตุ
ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ร่างประกวดราคาซื้อ Olodaterol ๒.๕ mcg/๑ dose + tiotropium ๒.๕ mcg/๑ dose in... 5
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 4
ร่างประกวดราคาจ้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่... 24
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๐๐ ชุด ขอ... 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาระบบจ่ายยาอัตโนมัติ ด้วยหุ่นยนต์ ... 5
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ... 11
ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... 8
ประกวดราคาซื้อ Valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet, ๑ tablet ด... 10
ประกวดราคาซื้อ Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg film-coated tablet, ๑ ... 10
ประกวดราคาซื้อ ชุดให้น้ำเกลือ 20 หยด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... 12
--------------- ทั้งหมด ---------------

ข่าวปักหมุด

หมายเหตุ
เฉพาะข่าวสารที่ต้องการให้คงสถานะความสำคัญไว้บนสุด และแสดงข่าวสารนั้นๆ หลายวัน

บริการออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
เดือนนี้ 47
เดือนที่ผ่านมา 66
ปีนี้ 297
ปีที่ผ่านมา 20,891

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

หัวข้อ/ประเด็น โพสต์ อ่าน ตอบ
14 มิ.ย. 2560 ประเด็นที่ ๑๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ดูแลร... 26013 1
14 มิ.ย. 2560 ประเด็นที่ ๑๓ การยกเลิกมาตรา ๔๖ (๒) (นำเงินเดือนออก ค่าตอ... ผู้ดูแลร... 22125 2
14 มิ.ย. 2560 ประเด็นที่ ๑๒ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุ... ผู้ดูแลร... 22364 1
14 มิ.ย. 2560 ประเด็นที่ ๑๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (องค์ประกอบ... ผู้ดูแลร... 23035 2
14 มิ.ย. 2560 ประเด็นที่ ๑๐ การจัดซื้อร่วมยา/ เวชภัณฑ์/ อุปกรณ์ทางการแพทย... ผู้ดูแลร... 23351 1

ลิงค์เครือข่าย

7+4 = ?

  • Address : โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
  • เบอร์ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
  • (042)-413456-65, (042)-414719
  • (042)-414794-6, (042)-414894
  • (042)-420414, (042)-521533-4
  • Email: [email protected]
  • Website: www2.nkh.go.th